BIESIADA U JANA

WRÓŻENIE NA PRZYSZŁOŚĆ

W teatrze "Dialog" Norwid zajmował zawsze miejsce wyjątkowe. Henryka Rodkiewicz zaszczepiała wszystkim dialogowcom kult tego poety i przez 20 lat istnienia zespołu wszyscy w zasadzie przeszli przez edukację norwidowską. (...) Kul Norwida, wywodzący się z "Dialogu" przyczynił się do wzniesienia w koszalińskim parku popiersia tego poety dłuta artysty rzeźbiarza, Ferdynanda Harochy. (...) i teatr "Dialog" wraz z zespołem Studenckiego Teatru "BLIK" przygotowali wspólne widowisko oparte na tekstach Norwida, zatytułowane "Cywilizacja". Widowisko jedyne w swoim rodzaju, w plenerze, który pięknie zagrał w światłach reflektorów a sylwetki ludzi z pochodniami w ręku nadały głębi tej ścianie drzew, w których odbywał się spektakl. (...) Warto było poświęcić czasu na obejrzenie niecodziennego w Koszalinie widowiska., warto choćby dlatego, by posłyszeć jak Henryka Rodkiewicz recytuje "Bema pamięci rapsod żałobny".

Myślę, że to widowisko, którym Teatr Propozycji "Dialog" uwieńczył swoją dwudziestoletnią działalność, otwarło nowe możliwości letnich widowisk plenerowych w Koszalinie. Możliwości tym większe, że i zespołów w mieście się mnoży. Oto Koszalińskie Towarzystwo Muzyczne zaprezentowało ostatnio Kameralny Teatr Muzyczny - w komedii mówionej i śpiewanej według Jana Kochanowskiego napisanej pod tytułem BIESIADA U JANA.

Jak dowiadujemy się z programu, wydanego przez Koszalińskie Towarzystwo Muzyczne, zespół ten pracuje od dwóch lat. Przed rokiem Kameralny Teatr Muzyczny zainaugurował swoja działaność programem zatytułowanym "Powrót romansu", natomiast tym razem ambitnie sięgnięto do Kochanowskiego , by w oparciu o jego teksty przygotować program "Biesiada u Jana".

Znajdujemy się zatem wśród biesiadników Jana Kochanowskiego. Publiczność zasiada przy zastawionych stołach, wykonawcy przy stole na estradzie. Gospodarz dba o to, by jego biesiadnikom nie skąpiono jadła, napitków ale i strawy duchowej. Rozbrzmiewa stylizowana muzyka, utwory Kochanowskiego - śpiewane i mówione - fraszki i pieśni, bawią publiczność i ciętą dziś jeszcze nadal brzmią satyrą.

Tekst tego widowiska zgrabnie napisał Władysław Pitak, odtwórca roli Jana Kochanowskiego i reżyser tego spektaklu. Muzyka jest dziełem Mikołaja Borka, a scenografię projektowała Kika Lelicińska.

Wykonawców jest czterech, Władysław Pitak i trójka absolwentów PWSM w Gdańsku: Mikołaj Borek, autor muzyki i wykonawca, Ryszard Popowski, który obok gry na instrumencie jest także aktorem oraz Wacław Kubicki, którego znamy ze współpracy z Koszalińska Filharmonią i udziału w koncertach symfonicznych i organowych. Wacław Kubicki śpiewa w tym spektaklu, ale śpiewają też wszyscy wykonawcy, tak jak wszyscy są partnerami - aktorami na estradzie. Niewątpliwie żaden z wykonawców nie dorówna walorom głosowym Wacława Kubickiego , ale też nikt nie dorówna aktorstwu Władysława Pitaka, ale role są tak rozdzielone, że każdy z wykonawców jest w tym spektaklu na swoim miejscu.

W tej sympatycznej Biesiadzie Kika Lelicińska zaprojektowała stylizowane kostiumy, które wraz z tekstami i muzyką stanowią szlachetną całość. Godzinny program nie nuży, wręcz chciałoby się posłuchać dłuższego tekstu z "Odprawy posłów greckich" może jeszcze kilka Pieśni, a to już dobrze świadczy o spektaklu i wykonawcach.

Jeszcze jeden zespół niebanalny, jeszcze jedna grupa ludzi, która pragnie coś zrobić. Wszystko to rokuje nadzieję, że w przyszłe lato będziemy mogli wieczorami zbierać się w koszalińskim parku na plenerowych widowiskach. Bo warto połączyć siły dla tak szlachetnego celu.
(JOT) Jadwiga Ślipińska, Głos Pomorza nr 232, 24-26.10.1980


P.S.
Przez następne 14 miesięcy Kameralny Teatr Muzyczny z Koszalina występował dla kuracjuszy i wczasowiczów w miejscowościach nadmorskich . W drugiej połowie 1981 r. najwięcej przedstawień zostało zaprezentowanych strajkującym studentom i robotnikom na całym Wybrzeżu Polskim. Stan wojenny ogłoszony w grudniu 1981 r. spowodował zawieszenie działalności Kameralnego Teatru Muzycznego, a następnie jego rozwiązanie. Reforma gospodarcza spowodowała, że każdy z członków zespołu zaczął niezależnie walczyć o swoją egzystencję. Przedstawienia tego teatru są już tylko wspomnieniem, które warto podtrzymywać. I z tego powodu dokonano przedruku kilku artykułów z tamtych lat.