STRONY GODNE POLECENIA

Logopedia w  Internecie

Polska:

Stowarzyszenia, uniwersytety, instytuty, itp.

- Polskie Towarzystwo Logopedyczne, http://www.logopedia.umcs.lublin.pl

- Polski Związek Logopedów, http://www.logopeda.org.pl

- Polski Związek Jąkających się, http://www.pzj.org.pl

- Polskie Towarzystwo Dysleksji, http://dysleksja.univ.gda.pl

- Polski Związek Głuchych, http://www.pzg.org.pl

- Polski Zwiazek Niewidomych, http://www.pzn.org.pl

- Instytut Filologii Polskiej WSP Kraków, http://www.wsp.krakow.pl/...

- Uniwersytet Szczeciński - studia podyplomowe, http://www.univ.szczecin.pl/...

- Medycyna w internecie, http://portal.med.pl/

- Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, http://www.ifps.org.pl

- Centrum logopedyczne, http://www.logopedia.pl 

- Strona poświęcona ćwiczeniom logopedycznym http://www.lena.libra-wrd.pl/linki.htm

Badania, programy, artykuły  itp.

- pakiet oprogramowania do diagnozy i terapii logopedycznej, http://www.edukacja.torun.pl/HTML

Publikacje

- http://www.podkowa.gda.pl/...

- Oficyna Wydawnicza Impuls, http://www.impulsoficyna.com.pl/...

Świat:

Stowarzyszenia, uniwersytety, instytuty, itp.

- konferencja IALP w Kanadzie na temat zaburzeń komunikacji, słuchu, głosu,  mowy, czytania  i pisania - informacje - http://www.caslpa.ca/...

- nowozelandzka organizacja terapeutów mowy, http://nzsta-speech.org.nz/...

- Instytut Lingwistyki, http://www.ling.gu.se/

- Texas State University, Department of Communication Disorders,
  
http://www.health.swt.edu/...

- Centrum Logopedyczne w Sofii, http://www.techno-link.com/

- zasoby internetowe z foniatrii i audiologii, http://www.usoms.poznan.pl/...

Osoby :

- Fakulty of Humanities, Personal Homepages, http://cc.oulu.fi/...

- Takayuki Arai, np.: szybkie rozpoznawanie dźwięków mowy, http://cslu.cse.ogi.edu/...

- Leif Akerlund, http://www.oron.mas.lu.se/...

- Marilyn E. Demorest, głównie o dzieciach niesłyszących, http://research.umbc.edu/...

Badania, programy, artykuły  itp.

- głos - zmiany podczas dnia pracy, http://research.kib.ki.se/...

- o dyftongach, http://www.let.uu.nl/...

- niesłyszący, http://winnie.kuis.kyoto-u.ac.jp/...

- o dzieciach z rozszczepem podniebienia, Brigit Hutters, http://www.cphling.dk/~bh/

- ostatnie osiągnięcia w technikach monitorowania produkcji mowy,
  
http://sound.media.mit.edu/...

- relacje pomiędzy gestami a procesami semantycznymi, Ann-Christin Mansson,
  
http://lucs.fil.lu.se/...

Publikacje

- http://www.people.cornell.edu/...,  dużo o bilingwilizmie

- http://cich.ich.ucl.ac.uk/...,  zaburzenia językowe u dzieci głównie z krajów trzeciego Świata

- http://www.speech.kth.se/...,  oddychanie a fonacja

- http://www.acoustics.hut.fi/...

- http://speechlab.coms.uconn.edu/...

- http://www.bic.mni.mcgill.ca/...

- http://www.ub.ntnu.no/...

- http://www.blackwellpublishers.co.uk/...,  lista czasopism

- http://www.surrey.ac.uk/... , o słuchu