Władysław Pitak

wykształcenie (dyplomy, certyfikaty):

 • Szkoła Podofic. Spec. Łączności + Kurs A-V (radiotelegrafista, elektroakustyk, operator kamer film. i TV, W-wa 1963)
 • Zaoczne Studium dla Instr. Amat. Ruchu Art.-sekcja teatralna (absolutorium, Wrocławw 1967)
 • Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych(dyplom-wykszt.n.wyższe zawodowe, W-wa 1968)
 • Studium Teatralne III stopnia COMUK (absolutorium, instr.teatr.kat I, W-wa-1975 r.
 • Państwowy Egzamin MKiS (dyplom aktora estrady, W-wa 1979)
 • Kwalifikacja MKiS (certyfikat aktora kat.A z uprawn. reżysera, W-wa 1979)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna (dyplom z wyróżnieniem  mgra pedagogiki kultury i oświaty, Słupsk-1983)
 • Studium Relaksacji i Muzykoterapii (certyfikat CIDOTAM, Bydgoszcz 1985)
 • Podyplomowe Studium Logopedyczne UG (dypl. logopedy, Gdańsk-1987)
 • Dolnośląski Ośrodek Psychoedukacji i Terapii Niekonwencjonalnych  ECOBIOS - ZDROWE ŻYCIE,  Stowarzyszenie Radiestetów we Wrocławiu (certyfikat w zakresie terapii psychotronicznych i niekonwencjonalnych  metod wspomagania zdrowia , m.in. joga lecznicza, taj-chi, digitopunktura i akupresura, reiki, tfh, elektropunktura, fitoterapia, radiestezja diagnostyczna i terapeutyczna, Polanica Zdrój-1991) 
 • Studium Zaburzeń Mowy i Psychoterapii (certyfikaty w zakresie psychoterapii rodzin i jąkania wczesnodziecięcego, Polska Fundacja Zaburzeń Mowy.  Lublin 1992)
 • Konferencje i warsztaty dla wydawców i dziennikarzy lokalnych mediów. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, TVP Szczecin, Radio Merkury-Poznań, Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW, krajowe ośrodki prasowe w latach 1999-2020
 • Katolicki Instytut Zarządzania (certyfikat w zakresie zarządzania "organizacjami przyszłości", Gliwice 2002)
 • Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (certyfikaty w zakresie: "Zarządzania projektem - pierwsze kroki" ,  "Partnerstwa zamiast konkurencji", Partnerstwo trójsektorowe w środowiskach lokalnych. Tworzenie, funkcjonowanie i finansowanie. Rola podmiotów ekonomii społecznej we wspieraniu rozwoju lokalnego-Personalizacja kadr ekonomii społecznej. Wsparcie i motywacja-Profesjonalne kadry-lepsze jutro.  KCWIS Koszalin 2006-2010)
 • SEDNA- Ośrodek Edukacji Psychologicznej (certyfikat w zakresie Analizy Transakcyjnej- gier psychologicznych DDA,Warszawa 2006)
 • Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS.  Szkolenie w  zakresie : budowy stron www-administrowanie i zarządzanie, Pozyskiwanie funduszy unijnych-od pomysłu do projektu, zagadnienia prawne w organizacjach pozarządowych. Szczecin 2011.
 • Fundusz Inicjatyw Społecznych. Szkolenie w zakresie „współpracy podmiotów ekonomii społecznej z  mediami i wdrażanie wolontariatu. Police 2011.
 • Akademia Sztuki (świadectwo  ukończenia rocznego seminarium prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, Szczecin ,2017)

Posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie kształcenia zdolności twórczych i terapii nerwic, wad i zaburzeń mowy, czytania i pisania. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył w różnych formach terapii i ekspresji estetycznej, był  wykładowcą i jest trenerem  w dziedzinie:

       - kultura żywego słowa i metodyka pracy z zespołem teatralnym

·                - relaksacja i animacja muzyczna

·               - komunikacja interpersonalna i ekspresja dramatyczna

·               - psychopatologia i psychoterapia

·               - muzykoterapia jako zabieg sanatoryjny

·                 - techniki muzyczno-dramatyczne w terapii dzieci nerwicowych i autystycznych

·               -trening aktorski w kształceniu zdolności twórczych dzieci i  młodzieży

      - arteterapia w geriatrii

w szkołach i uczelniach:

 • Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Zespół Szkół Muzycznych w Koszalinie
 • Akademia Muzyczna w Gdańsku - filia w Koszalinie
 • Uniwersytet w Gdańsku - Podyplomowe Studium Logopedyczne
 • Policealne Studium Socjoterapii – Koszalin
 • Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych – Międzywojewódzki Ośrodek Dydaktyczny w Koszalinie
 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie  w Lublinie - Podyplomowe Studia Arteterapii
 • Uniwersytet 3-Wieku przy Politechnice Koszalińskiej
 • Seminarium Metropolitalne Kościoła RK we Lwowie    
 • Wileńskie Centrum Kultury i Duchowości w Wilnie

Prezentował swoje dokonania na sympozjach, warsztatach i konferencjach naukowych dot. kształcenia zdolności twórczych i leczenia chorób psychosomatycznych przy pomocy muzyki i ekspresji dramatycznej.

Oto niektóre z tematów:

 1. Kształcenie zdolności twórczych dzieci w wieku przedszkolnym przy pomocy zabawy dramatycznej. (referat i warsztat na II Międzynarodowym Seminarium Muzycznym "Bliżej muzyki - bliżej człowieka" Kraków 1985)
 2. Techniki artystyczne i logoterapia w usuwaniu zaburzeń osobowości. (pokaz warsztatu na Międzynarodowych Warsztatach  Artystycznych - Wenecja 1986)
 3. Stres i lęk w życiu dzieci i Młodzieży - zapobieganie i  zwalczanie. (referat na IV Krajowej Konferencji Muzykoterapii, Cieszyn 1987)
 4. Wpływ muzykoterapii stosowanej w uzdrowisku Kołobrzeg na uzyskane efekty lecznicze. (referat na Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Sekcji Medycyny Psychosomatycznej - Kołobrzeg 1989)
 5. Terapia logopedyczna z elementami psychoterapii poznawczo-behawioralnej.  Zastosowanie technik relaksacyjno-treningowych i ekspresji dramatycznej w czasie  turnusu rehabilitacyjnego dla grupy chłopców w wieku 14-15 lat, z zaburzoną płynnością mowy i zaburzeniami emocjonalnymi, związanymi z wiekiem dorastania. (współorganizacja PZJ- Olsztynek 2001)
 6. Internet w Akcji Katolickiej - Akcja w internecie. (referat na II Katolickim Sympozjum Wirtualnym  Evangelicum: Misja Kościoła a informatyka. Legnica 2002) 
 7. Techniki relaksacyjne w leczeniu chorób kardiologicznych w sanatoriach i szpitalach Dolnego Śląska. ( warsztaty i szkolenia rehabilitantów - Kudowa Zdrój-Wrocław 2004)
 8. Jak radzić sobie ze stresem w pracy dziennikarskiej- relaks i asertywność.  (wykład i pokaz warsztatu podczas Ogólnopolskich Warsztatów dla Dziennikarzy i Wydawców Prasy Lokalnej- Niepołomice k/Krakowa - 2004)
 9. Techniki relaksacyjne i autogenne w jaskiniach solno-jodowych (warsztaty i pokazy - Opole, Kudowa Zdr., Polanica Zdr., Duszniki Zdr., Lądek Zdr., Szczawno Zdr., Zielona Góra  2004-2005)
 10. Trening dramatyczny w kształceniu zdolności werbalnych i niewerbalnych (warsztat w czasie II Ogólnopolskiej Konferencji "Klucz do mądrego życia". Skierniewice'2005)
 11. Muzykoterapia jako zabieg sanatoryjny (cykl wykładów i warsztatów na Uniwersytecie M.C.Skłodowskiej. Lublin- 2005)
 12. Gry psychologiczne w małżeństwie - odpowiedzialność w komunikacji społecznej (warsztat w czasie Ogólnopolskiego Forum Odpowiedzialności. Skierniewice'2006)

13.    13. Jak radzić sobie ze stresem przedmaturalnym ( Wrocław 2008 + 2011Liceum Ogólnokształcące nr 1)

 1. Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna. Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel.. Prelekcja: Techniki muzyczno-dramatyczne (muzykodrama) w terapii  dzieci nerwicowych. Toruń’marzec 2013. Wydz.Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu M.Kopernika.
 2. Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna. Zmienić jakość życia – społeczne korzyści terapii jąkania. Prelekcja: Muzykodrama w terapii rodzin dzieci jąkających się .  Podyplomowe Studium Logopedii, Polski Związek Logopedów. Toruń, UMK Collegium Maius 2013-10-21
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Poznań. Szkolenie: „ Pomoc psychologiczna dla dziecka z mutyzmem wybiórczym i jego rodziny”. Lębork’2017-kwiecień. Ponadto (tego samego dnia) udział w konferencji o autyzmie  w wystąpieniu pt. Muzykodrama w terapii dzieci z emocjonalnymi zaburzeniami mowy (elementy metody i wybrane techniki diagnozowania i terapii).
 4. Stowarzyszenie „Niebieski Skarb”- warsztaty z muzykodramy i gier psychologicznych. Lębork 13 maja 2017
 5.  Techniki  relaksacyjne w  radzeniu sobie ze stresem w działalności menadżerskiej. Szkolenie menadżerów.Szczecin,  2017-11.27
 6. Arteterapia zaburzeń w komunikacji interpersonalnej (Wilno 2019 Wileńskie Centrum Kultury i Duchowości

W praktyce terapeutycznej posługuje się nowoczesnymi metodami relaksacyjno-treningowymi, w oparciu o rzetelną diagnozę - w ścisłym kontakcie z lekarzami - specjalistami oraz nauczycielami i pracownikami socjalnymi.

 

Najważniejsze imprezy artystyczne i rozrywkowe:

- 1960-10-08 - Rozpoczęcie działalności artystycznej- pierwszy publiczny i uroczysty występ solowy i zespołowy w koncercie jubileuszowym na 15-lecie Odzyskania Ziem Zachodnich i Północnych  w I Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.

- 1976-1978 -Dwie Godziny dla Rodziny – duże imprezy dla pracowników budownictwa i ich rodzin. Czas trwania każdej imprezy ok. 3 miesiące.Finały odbywały się w formie widowisk artystyczno-rozrywkowej w Domu Kultury Budowlanych w Koszalinie. Scenariusz i reżyseria: Władysław Pitak.

-1977- Koncerty zespołów artystycznych Połtawskiego Pałacu Kultury (Ukraina) w amfiteatrach w Koszalinie i Kołobrzegu. Konferasjer: Władysław Pitak

- 1977-07-5-16- Koncerty zespołów artystycznych Domu Kultury Budowlanych w Koszalinie podczas  Festiwalu Przyjaźni  w bazach na budowie Gazociągu  Orengurskiego i  w koncercie finałowym w Charkowie. Kierownictwo artystyczne koncertów polskich: Władysław Pitak

- 1977- 1978-Nocne Spotkania Teatralne. 6 imprez artystycznych z udziałem najlepszych teatrów jednego aktora z  kraju przy wsparciu  aktorów BTD w Koszalinie z kierownikiem artystycznym BTD Januszem Tartyłło. Scenariusz i reżyseria Spotkań: Władysław Pitak

- 1960 -2022 – Udział w spotkaniach poetycko-muzycznych, koncertach, przeglądach chóralnych i instrumentalnych, konkursach i festiwalach jako współorganizator, prelegent,  aktor, muzyk i reżyser

1983- VII Sieradzkie Spotkania Teatralne. Recitale   z monodramem TANIEC KOGUTÓW    wg St. Broszkiewicza  w domach kultury w Sieradzu i Zduńskiej Woli.

1986 – Koszalińska Agencja Imprez Artystycznych - cykl koncertów  kameralnych na terenie woj. Koszalińskiego z udziałem Mieczysława Fogga, Mieczysława Święcickiego i artystów zagranicznych.

1989-1990- kluby i domy kultury, ośrodki wczasowe i sanatoryjne  w Polsce – imprezy artystyczno rozrywkowe dla dzieci pt. WIELKA GRATKA  u WUJKA WŁADKA

1997- 46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny Wrocław – Na zlecenie Kurii Biskupiej i Regionalnej Telewizji BRYZA –wykonanie materiałów filmowych z Kongresu , opracowanie i przekazanie do emisji w TV.

2000 -2002 Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA Oddział w Koszalinie – filmowanie i realizacja nagrań video : Polonijnego Lata – Koszalin’2000 podczas  X Światowego Festiwalu Chórów  Polonijnych, Studium Dyrygentów i Polonijnych Warsztatów Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży.

2007-2011- Wyprawy charytatywne do Ukrainy (Sokal, Lwów, Kamionka, Truskawiec, Żółkiew, Bełz, Drohobycz, Rohatyn)  z darami w postaci książek, płyt dvd oraz glukometrami do badania poziomu glukozy we krwi oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej ze spotkań dot. profilaktyki zdrowotnej  z chrześcijanami obrządku wschodniego i zachodniego. Owocem tych wypraw było m.in. odzyskanie kościoła  RK w Sokalu.  

- 2016-2019 Jak dbać o zdrowie w wieku emerytalnym (cykl spotkań rozrywkowo-oświatowych dla seniorów pt. SENIORADNIK  w placówkach opieki społecznej , klubach i świetlicach pozarządowych organizacji społecznych w  Koszalinie i powiecie koszalińskim.

- 2019-2022 -Spotkania ze sztuką (cykl spotkań z artystami –plastykami, poetami i  muzykami, wernisaże malarstwa - Klub KSM NASZ DOM w  Koszalinie,

Nagrody, odznaczenia:

- 1975- Nagroda za udaną inscenizację zabawy teatralnej: Monodram pt. TANIEC KOGUTÓW wg St. Broszkiewicza. Zgorzelec 1975

- 1975 -Główna Nagroda za monodram TANIEC KOGUTÓW. Festiwał Zespołów Zw.Zaw. Budowlanych. Łódź 1975

- 1976- Główna Nagroda za monodram JAK ZROBIĆ KARIERĘ wg Parkinsona. OSATJA Zgorzelec 1976

- 1980 – Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Brązowa Odznaka Recytatora

- 1981- Polski Związek Chórów i Orkiestr. Zarząd Główny. Warszawa. – Srebrna Odznaka Honorowa za zasługi dla społecznego ruchu muzycznego .

- 1981 – Minister Kultury i Sztuki. Warszawa. Odznaka Zasłużony Działacz Kultury

- 2020-03-20 Nagroda Prezydenta m.Koszalina za całokształt wieloletniej pracy artystycznej, twórczej oraz działań na rzecz upowszechniania i promocji kultury:  Władysław Pitak Artysta o specjalności aktorskiej i wokalno – muzycznej. Jako specjalista w zakresie teatru, muzyki, poezji, plastyki i jako menadżer organizuje imprezy, koncerty, spotkania artystyczne, wystawy, warsztaty artystyczne, wykłady, pogadanki, prelekcje dla różnych grup wiekowych. Współpracuje z  Klubem „Nasz Dom”. W ostatnich latach szczególnie wspiera seniorów. Od  3 lat prowadzi zespół Uni Versum, prowadzi też spotkania ze sztuką,  imprezy okolicznościowe, organizuje i prowadzi wieczornice literackie, benefisy, pomaga przy organizacji wystaw plastycznych.

 

 

                    więcej >>>

kontakt:
logopeda@logos.pomorze.pl

tel. +48 94 340 60 06; +48 600 809 254  

www.logos.pomorze.pl

Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy "LOGOS"