OSOBY PODATNE NA STRES SĄ BARDZIEJ NARAŻONE NA ROZWÓJ ALZHEIMERA


Osoby łatwo ulegające stresom i negatywnym emocjom mają prawie dwukrotnie wyższe ryzyko rozwoju choroby Alzheimera niż osoby odporne psychicznie - informują naukowcy z USA na łamach pisma "Neurology".

Najnowsze badania prowadzone przez naukowców z Rush University Medical Center w Chicago pod kierunkiem Roberta S. Wilsona objęły 797 katolickich sióstr i braci zakonnych oraz księży, którzy od lat uczestniczą w projekcie badawczym dotyczącym poznania podłoża choroby Alzheimera. Średnia wieku badanych w momencie rozpoczęcia badań wynosiła 75 lat.

Podatność na stres, która jest stałą cechą osobowości dorosłego człowieka, oceniano z wykorzystaniem testu o potwierdzonej wiarygodności. Stan zdrowia pacjentów kontrolowano co roku przez niecałe 5 lat.

Naukowcy podjęli się analizy zależności między stresem a ryzykiem alzheimera, ponieważ wyniki wcześniejszych badań wskazywały, że przewlekły stres może powodować zmiany w strukturze mózgu najbardziej poszkodowanej" u chorych na alzheimera - tj. w hipokampie. Jest to struktura odpowiedzialna za procesy zapamiętywania i uczenia się.

Analiza danych ujawniła, że osoby najbardziej podatne na stres miały dwa razy wyższe ryzyko rozwoju alzheimera w porównaniu z osobami o wyższej odporności psychicznej.

Naukowcy zaobserwowali, że podatność na stres była związana z 10-krotnie szybszym osłabieniem tzw. pamięci epizodycznej, którą ocenia się na podstawie zdolności pacjentów do przypominania sobie słów czy jakiejś historii. Problemy z pamięcią epizodyczną są charakterystyczne dla demencji występującej w chorobie Alzheimera.

Wyniki nie uległy zmianie nawet po uwzględnieniu w analizie objawów depresji czy poziomu aktywności u badanych osób. Obydwa te czynniki odgrywają ważną rolę w rozwoju choroby.

Zdaniem autorów, ich wyniki mogą mieć bardzo istotne znaczenie dla opracowania przyszłych metod prewencji choroby Alzheimera. Istnieje wiele danych sugerujących, że negatywny wpływ stresu na mózg można łagodzić podając leki antydepresyjne. Jednak, aby zweryfikować rolę tych leków w prewencji choroby Alzheimera trzeba przeprowadzić wiele dalszych badań.

www.psychologia.edu.pl/


Zamieszczone dnia 19-12-2003 o godz. 00:22:18
Podesłane przez
autyzm_pl