Genetyczne przyczyny depresji

To wina genów

Gen podatności na depresję zidentyfikowali brytyjscy i nowozelandcy naukowcy. To kolejne odkrycie wskazujące, że problemy psychiczne mogą mieć źródło w warunkach środowiska, jak i uwarunkowaniu genetycznym.

Aby zbadać hipotezę o związku między odziedziczonymi genami, a podatnością na stres, specjaliści w Nowej Zelandii przeprowadzili badanie na 847 osobach w wieku od 21 do 26 lat. Badali stresujące wydarzenia, występowanie depresji i budowę genu 5-HTT związanego z procesem przetwarzania serotoniny. Serotonina jest hormonem tkankowym, neuroprzekaźnikiem w neuronach mózgowych. Ma m.in. działanie przeciwdepresyjne, stąd często jest celem działania leków.

Do stresujących wydarzeń naukowcy zaliczyli choroby, bezrobocie, bezdomność, wypadki oraz rozstania z parterami. Depresja na potrzeby badania zdefiniowana została jako co najmniej dwutygodniowy okres obniżone nastroju. - Stresujące wydarzenia lubią chodzić parami. Ludzie mówią zwykle, że stracili pracę, rozwiedli się, zadłużyli. Nie mówimy, że znaleźliśmy gen powodujący depresję, ale wierzymy, że gen ten wpływa na to, jak ludzie reagują na nieuniknione przecież w życiu stresy - powiedział agencji DPA prof. Terrie Moffit King's College w Londynie.

Okazało się, że gen 5-HTT ma istotny związek z reakcją badanych osób na stresujące wydarzenia. Gen występuje w dwóch wersjach - "długiej" i "krótkiej". Każdy dziedziczy jedną kopię od obojga rodziców. Dwie formy "krótkie" powodują, że ich posiadacz jest bardziej podatny na depresję wywołaną przykrymi wydarzeniami w życiu. Takich osób jest ok. 17 proc. Większość - 51 proc. - ma jedną wersję "długą", jedną "krótką" i reaguje neutralnie. Reszta - czyli posiadacze obu wersji "długich" są natomiast lepiej przystosowani do stawiania czoła przeciwnościom losu. Tylko co piąta spośród badanych osób w tej grupie reagowała depresją na stresujące wypadki. Dla porównania - depresja występowała u co drugiej osoby z wersjami "krótkimi". O wynikach badania obszernie informuje magazyn "Science".

Depresja (obniżenie nastroju) wywoływana jest zwykle ciężką sytuacją życiową. Może być jednak również objawem choroby. Depresja nerwicowa charakteryzuje się przygnębieniem, utratą zainteresowania otoczeniem, niezadowleniem. Depresja psychotyczna natomiast może prowadzić do urojeń, a nawet do prób samobójczych. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na depresję cierpi na świecie ok. 121 mln ludzi.

Piotr Kościelniak

Rzeczpospolita: 04.09.03 Nr 206