Towarzystwo Terapii i Kształcenia MOWY LOGOS w Koszalinie koncentruje się głównie na psychoterapii nerwic, depresji i psychoz okresu dojrzewania i przekwitania. LOGOS pomaga także w usuwaniu problemów psychosomatycznych (anoreksja, bulimia, cukrzyca, bezsenność), zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, problemów wieku dorastania i trudności adaptacyjnych, a także prowadzi terapię wad i zaburzeń mowy czytania i pisania (jąkanie, zacinanie, afazja, afonia, alalia, dysleksja, dysgrafia itp.).

LOGOTERAPIA - LECZENIE SENSU ŻYCIA

Od lat wiadomo, że u znacznej części osób zwracających się do lekarza u podstawy zgłaszanych przez nich dolegliwości leżą problemy psychologiczne. Prawdą jest, że pomoc psychoterapeutyczna znacznie zwiększa częstotliwość wizyt u lekarza.

Najbardziej jednak zaskakujące są wyniki badań  osób z chorobą nowotworową, którzy poddawani psychoterapii jako uzupełnieniu konwencjonalnego leczenia onkologicznego , żyli dwukrotnie dłużej niż ci, którzy byli leczeni tylko konwencjonalnie. Zdarza się, że w wyniku psychoterapii wiele osób, po latach nie ma żadnych oznak choroby nowotworowej. Stosując terapię poznawczo-behawioralną (creative behawior therapy) w uzupełnieniu leczenia konwencjonalnego często przedłużamy życie pacjentom, ale także powodujemy zwiększenie aktywności układu odpornościowego pacjentów.

Nie tylko chorzy na raka mają korzyści z psychoterapii. Na przykład interwencja behawioralna u osób z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego spowodowała zmniejszenie depresji i rehospitalizacji. Istnieją dowody, że poprzez powiązanie m.in. medytacji, odpowiedniej diety i aktywności fizycznej można odwrócić bieg choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego. To, że forma psychoterapii nie jest obojętna wiadomo jest od pewnego czasu. Stosowanie terapii psychoanalitycznej może nie tylko nie  zatrzymać rozwoju choroby, ale wręcz przyspieszyć jej rozwój i pogorszenie stanu. Także chorzy na raka podlegający psychoanalizie, żyją krócej niż nie podlegający żadnej psychoterapii.

Obecnie wiele osób, w tym także i LOGOS, zwraca się ku "alternatywnym / komplementarnym" terapiom, w tym różnym oddziaływaniom psychologicznym.

W swojej praktyce nie wystarczy bowiem uczyć pacjentów pozytywnego myślenia i tzw. wizualizacji. Trzeba uczyć zdrowego myślenia, które:

  1. Jest oparte na oczywistych faktach.
  2. Pomaga chronić nasze życie i zdrowie.
  3. Pomaga nam osiągać nasze bliższe i dalsze cele.
  4. Pomaga rozwiązać najbardziej niepożądane konflikty i unikać ich.
  5. Pomaga nam się czuć, tak jak chcemy się czuć.

 

Władysław Pitak - prezes Towarzystwa LOGOS
Kontakt: e-mail: logos@logos.pomorze.pl
Tel. (94) 340-60-06