(F40 - F48) Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
Liczba pozycji: 45

 Kod

 Nazwa Choroby

Opis

 F40

 Zaburzenia lękowe w postaci fobii

 F40.0

 Agorafobia

 F40.1

 Fobie społeczne

 F40.2

 Specyficzne (izolowane) postacie fobii

 F40.8

 Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii

 

 F40.9

 Fobie BNO

 F41

 Inne zaburzenia lękowe

 F41.0

 Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)

 F41.1

 Zaburzenie lękowe uogólnione

 F41.2

 Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane

 F41.3

 Inne mieszane zaburzenia lękowe

 F41.8

 Inne określone zaburzenia lękowe

 F41.9

 Zaburzenia lękowe, nie określone

 F42

 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)

 F42.0

 Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych

 F42.1

 Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych (rytuały)

 F42.2

 Myśli i czynności natrętne, mieszane

 

 F42.8

 Inne natręctwa

 

 F42.9

 Natręctwa BNO

 

 F43

 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

 F43.0

 Ostra reakcja na stres

 F43.1

 Zaburzenie stresowe pourazowe

 F43.2

 Zaburzenia adaptacyjne

 F43.8

 Inne reakcje na ciężki stres

 

 F43.9

 Reakcja na ciężki stres, nie określona

 

 F44

 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

 F44.0

 Amnezja dysocjacyjna

 F44.1

 Fuga dysocjacyjna

 F44.2

 Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny)

 F44.3

 Trans i opętanie

 F44.4

 Dysocjacyjne zaburzenia ruchu

 F44.5

 Drgawki dysocjacyjne

 F44.6

 Dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmysłowego

 F44.7

 Mieszane zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

 F44.8

 Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

 F44.9

 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), nie określone

 

 F45

 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)

 F45.0

 Zaburzenie somatyzacyjne [z somatyzacją]

 F45.1

 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, niezróżnicowane

 F45.2

 Zaburzenie hipochondryczne

 F45.3

 Zaburzenia wegetatywne występujące pod postacią somatyczną

 F45.4

 Uporczywe bóle psychogenne

 F45.8

 Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną

 F45.9

 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nie określone

 F48

 Inne zaburzenia nerwicowe